Ohodnotenie nehnuteľností

Ak potrebujete zistiť aktuálnu hodnotu Vášho bytu, domu alebo aj pozemku, nechajte si ho oceniť našou realitnou kanceláriou a získate reálnu predajnú cenu svojej nehnuteľnosti podľa aktuálneho stavu na trhu. 

Ohodnotenie nehnuteľnosti môže slúžiť ako podklad:

  • pre vysporiadanie dedičstva,
  • pre vysporiadanie majetku po rozvode,
  • ak vám bola darovaná nehnuteľnosť a chcete vedieť jej približnú hodnotu,
  • ako podklad pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti,
  • pri niektorých súdnych sporoch a exekúciách.